line seat   line dacia BJ line  
   
Autosalón Dacia
Levočská 33,
064 01 Stará Ľubovňa
Predaj: 052/43 69 999
Servis: 052/43 69 699
dacia@aldmobil.sk
 
Autosalón Dacia Bardejov
Štefaniková 3803
085 01 Bardejov
Predaj: 054/474 23 55
Servis: 0903 745 883
predaj.bardejov@aldmobil.sk
 
aldmobil